Bestyrelsen 2016

Referat fra Generalforsamling for MTB Horsens den 24. februar 2015 findes på facebook – MTB-H-Medlemmer.

BESTYRELSEN 2016:

Nyvalgt Formand        Tommy Rybka

Valgt til bestyrelsen:
Anders Nielsen
Erik Lind
Hans Vinther Rasmussen

Suppleant: Bjarke Møbjerg Vinkel
Revisor: Niels H. Nicolaisen