Nyt fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde d 13.marts.2018

 

Tilstede: Tommy Rybka, Erik Lind, Hans Vinter Rasmussen, Anders Nielsen, Peder Søby Pedersen, Sebastian Cyrell Harboe Andersen & Susanne (Sus) Heidi Hansen.

Dagens punkter:

Første møde efter generalforsamlingen, her blev posterne overdraget til den nye bestyrelse. Fordelingen blev:

Formand: Tommy
Sekretær: Sebastian
Kasserer: Sus
Bestyrelsesmedlemmer: Peder og Hans
Suppleant: Bjarke Møberg Vinkel

Der blev talt om at MTB-Horsens og Bygholm-sporet hører under samme klub…..
Lige nu er status at vi laver sporet, men at det tilhører Horsens kommune. Der er stadigvæk mange ting som skal forhandles på plads.
Der kommer meget mere omkring sporet og økonomien på begge facebook sider. (Mtb Horsens og Bygholmsø MTB spor).

Vi har besluttet, at der ikke kommer sponsor-logo på vores klubtøj i fremtiden, men at der skal findes en anden måde at reklamere for disse på.
Der er tale om evt. at lave bannere eller foldere.

Der er kommet nye tiltag i klubben som er et aktivitetsudvalg, i dette udvalg sidder: Peder Søby Pedersen, Bjarne Bjørn Madsen og Kent Sørensen. De vil slå ture op på Facebooksiden og på hjemmesiden.

Der er også kommet et Festudvalg, i dette udvalg sidder:
Sebastian Cyrell Harboe Andersen, Pia Simonsen, Hans Vinter Rasmussen.
Der kommer mere fra dem på et senere tidspunkt.

Der er også aftalt at man vil forsøge at få en kalender på hjemmesiden, hvor fremtidige arrengementer vil blive lagt ind. Incl. tirsdags og torsdags træning.

Der er på tale at vi til næste vinter vil lave en fast træningsdag feks. i weekenden, så klubben også er aktiv i vinterhalvåret.

Da 2017 har været et år med meget forberedelse til Bygholmsporet, har der ikke været tid til en årlig klubtur til Harzen, men der er allerede nu planer om en tur i 2019.

Der kom et forslag ind fra Tommy om et støtte-løb til Bygholm-sporet, dette kommer der mere om når sporet er bæredygtigt. Overskuddet skal så gå til materialer, redskaber eller forplejning på en sporbyggedag.

Der bliver indkaldt til et trænermøde i nærmeste fremtid, så går du med lysten til at blive træner så hold øje med Facebook siden.

Der kommer en liste på hjemmesiden efter mødet, hvem der ønsker at være aktive trænere i 2018.

Der er også enighed om,  at de to Facebookgrupper Mtb Horsens (åben-gruppe) og Mtb-H-medlemmer (lukket-gruppe) skal samles til en. Det er Mtb-H-gruppen der vil blive lukket, så der i fremtiden kun er en gruppe for alle. Der er aftalt, at alle arrangementer vil blive slået op her, og det vil fremgå, om arrangementet kun er for betalende medlemmer, eller om det er noget alle kan møde op til.

Sidste men ikke mindst vil den nye bestyrelse gerne sige et stort tak til Erik Lind og Anders Nielsen for et fantastisk arbejde i har ydet klubben i det forgangene år og en god overdragelse.

Bestyrelsen i MTB-Horsens

 


 

Referat bestyrelsesmøde d. 14/12-2017
Tilstede var:
Tommy Rybka
Erik Lind
Hans Vinther Rasmussen
Anders Nielsen

1. bestyrelsesmøde her i efteråret 2017. Tommy er i fuld gang med at planlægge det nye mtb spor ved Bygholm. Han har holdt mange møder med kommunen og det har ikke været helt nemt. Der er rigtig mange ting der spiller ind mht regler, fredning og ikke mindst økonomi. Tommy bruger rigtig meget af hans fritid på dette og det gør desværre også, at han ikke har mulighed for at lave en Harzen tur i 2018. Det opfordres til at medlemmer selv laver en tur eller kontakter en af de mange udbyder af mtb ture i Harzen.

Klubben har haft 2 medlemmer på kursus i fundrasing her i løbet af efteråret. Så klubben har nogle muligheder/værktøjer for at søge fonde osv.

Der har været afholdt introduktionsdag/begynderkursus til nye mountainbiker også her i efteråret og på trods af dårlig vejr, har det været en stor succes.

Vi snakkede om at samle alle træner til et ”trænermøde” med henblik på aktiviteter i 2018.

Vi har modtaget 2445 kr fra kvindecup’en som vi afholdte i sommers. Pengene vil blive overført til Bjerre sporet. Vi satser/håber på at kunne få lov til at afholde endnu afdeling af kvindecup’en i 2018.
Ligeledes vil de ekstra 50 kr, som vi betaler i kontingent, blive overført til Bjerre sporet.

Ang. tøj vil vi prøve og høre om det er muligt, at medlemmer selv kan bestiller direkte ved Trimtex.
Det vil gøre det meget nemmere for klubben, idet vi ikke selv skal stå for betaling, tøjudlevering osv.
Når kontrakten med Trimtex udløber, skal vi have kigget på muligheder mht andre mærker eller beholde Trimtex evt opdatering af designet.

Der har været en klubaftale med Bikebags.dk, men det er desværre lukket så aftalen er ophørt.

Vi vil afholde en klubaften i løbet af januar eller februar. Det kommer an på hvornår biblioteket er ledigt.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen  i MTB Horsens
med ønsket om en glædelig jul
samt et godt nytår.