Nyt fra bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde d. 14/12-2017
Tilstede var:
Tommy Rybka
Erik Lind
Hans Vinther Rasmussen
Anders Nielsen

1. bestyrelsesmøde her i efteråret 2017. Tommy er i fuld gang med at planlægge det nye mtb spor ved Bygholm. Han har holdt mange møder med kommunen og det har ikke været helt nemt. Der er rigtig mange ting der spiller ind mht regler, fredning og ikke mindst økonomi. Tommy bruger rigtig meget af hans fritid på dette og det gør desværre også, at han ikke har mulighed for at lave en Harzen tur i 2018. Det opfordres til at medlemmer selv laver en tur eller kontakter en af de mange udbyder af mtb ture i Harzen.

Klubben har haft 2 medlemmer på kursus i fundrasing her i løbet af efteråret. Så klubben har nogle muligheder/værktøjer for at søge fonde osv.

Der har været afholdt introduktionsdag/begynderkursus til nye mountainbiker også her i efteråret og på trods af dårlig vejr, har det været en stor succes.

Vi snakkede om at samle alle træner til et ”trænermøde” med henblik på aktiviteter i 2018.

Vi har modtaget 2445 kr fra kvindecup’en som vi afholdte i sommers. Pengene vil blive overført til Bjerre sporet. Vi satser/håber på at kunne få lov til at afholde endnu afdeling af kvindecup’en i 2018.
Ligeledes vil de ekstra 50 kr, som vi betaler i kontingent, blive overført til Bjerre sporet.

Ang. tøj vil vi prøve og høre om det er muligt, at medlemmer selv kan bestiller direkte ved Trimtex.
Det vil gøre det meget nemmere for klubben, idet vi ikke selv skal stå for betaling, tøjudlevering osv.
Når kontrakten med Trimtex udløber, skal vi have kigget på muligheder mht andre mærker eller beholde Trimtex evt opdatering af designet.

Der har været en klubaftale med Bikebags.dk, men det er desværre lukket så aftalen er ophørt.

Vi vil afholde en klubaften i løbet af januar eller februar. Det kommer an på hvornår biblioteket er ledigt.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen  i MTB Horsens
med ønsket om en glædelig jul
samt et godt nytår.