Nyt fra bestyrelsen

MTB-Horsens bestyrelsesmøde d. 20/09-2018

Tilstede: Tommy Rybka, Bjarke M. Vinkel, Hans V. Rasmussen, Peder S. Pedersen, Sebastian Andersen
Ref: Sebastian Andersen

1.
Vi har desværre været nødt til at sige farvel til vores kassér Sus. Vi har været rigtig glade for Sus´ store arbejde og hendes ivrige personlighed.
Det betyder, at vi skal have fundet en ny kassér. Vedtægterne siger, at vi ikke kan tage et alm. medlem ind som kassér, så vores valg stod mellem at vælge en fra bestyrelsen eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor der så skulle vælges en ind som kunne varetage posten.
Det er vigtigt at vi har en kassér, ellers kan banken lukke vores konto da foreningen ikke er lovlig uden.
Vi var så heldige at Bjarke var villig til at varetage posten mindst indtil den ordinære generalforsamling.
Tommy, Erik Lind og Bjarke har møde med DGI mandag 24/09 angående overdragelse af regnskab til DGI. Info ang. dette tilgår.

2.
Tommy er ved at drukne i arbejde med klubben og især papirarbejdet med kommunen trækker tænder ud.
Vi snakkede om at udskille sporarbejdet i en afdeling af klubben for at beholde samme cvr nr. Tommy kan i længden ikke både være formand for klubben og lave spor. Medlemmerne opfordres til at tænke over hvem der kunne overtage formandsposten.

3.
Ontrail vil give skilte, trailheads skruer og pæle. Dette er en besparelse på ca. 50.000 kr. der istedet kan bruget på egentligt spor.

4.
Vi har haft en ansøgning inde ved DGI som vi har fået afslag på, men ikke fordi den ikke opfyldte deres krav. Den indsendes igen.
Vi diskuterede om vi skulle søge om en hytte og andet ved p pladsen ved grusgraven, men så længe vi ikke ved om vi får lov at bruge grusvejen derop, så dropper vi det indtil vidre.

5.
Vi blev enige om at starte et ”Mandfolk på MTB” hold op i samarbejde med Bevæg dig for livet/DCU/DGI.
• De hjælper med reklamere for holdet i lokalområdet
• De kan give et instruktørkursus hvor er del er rettet mod ”svage” ryttere
• De hjælper med at starte hold op.
Der har været held til at skabe nogle rimeligt store hold i byer meget mindre end Horsens.
Hans og Peder vil gerne hjælpe, men der kan sagtens bruges flere så meld ind hvis i har lyst til at hjælpe.

6.
Der startes et vintertræningshold op med fast tid og sted for at holde lidt liv i klubben i løbet af vinteren. Peder laver kalender/skema. Bestyrelsen opfordrer til at melde ind hvis man vil hjælpe.

7.
Sus fortsætter arbejdet med tøj, der arbejdes på en aftale med FIT og SUND

———————————————-

MTB Horsens bestyrelsesmøde d. 21.maj.2018

Tilstede: SH Susanne Hansen, TR Tommy Rybka, HV Hans Vinter, SA Sebastian Andersen, PS Peder Søby
Referant: SA

Børneattester
Alle de modtagne attester er godkendte, der kan være enkelte undervejs, som vi ser på ved næste møde.

Kvindecup
Afholdes 20/6. TR opretter gruppe/begivenhed på FB. Det kræves at vi har præmier til de 3 første, TR kontakter Jess Robert.
Der skal være podie og TR lægger rute der skal markeres.
Kvindecuppen har selv tidtagningsudstyr
Værkstedsbil? TR kontakter Jess Robert
SA kontakter Helle om detaljer for begivenheden iht til kalender m.m.

Trænere
Nogle er ude, men der er andre der har meldt ind med hjælp
Kort snak om at vi nok burde være lidt bedre til at melde ind med hjælp og være bedre til at bede om hjælp.

Tøj
Vi er enige om at det er for ringe. Kvalitet er for ringe og der har været problemer med størrelser. Vi vælger at opsige samarbejdet med Trimtex når kontrakten udløber.
SH undersøger muligheder for ny fabrikant

Vedtægter
Der er brug for en opdatering af vedtægterne. Der skal ændres på følgende områder: Betaling og valg af formand.
SA gennemlæser og kommer med forslag til næste møde(senest)

Årshjul
Der holdes et møde med fokus på oprettelse af et årshjul med hjælp af DGI. Det koster 2500 kr, som vi kan
få dækket af kommunen.
SH tager kontakt til Orla ved DGI ang møde (er fastlagt)
I forbindelse med denne snak snakkede vi om at betale for kasserer funktionen, det diskuteres vidre næste møde(15/8)

Udenlands klubtur
TR laver to Harzen(forår) og noget til efteråret, begge 2019

Næste møde
15/8 hos DGI

Sponsorater
TR sender ønsker til Pia Simonsen, der har lavet udkast til ansøgninger

Trænersamling
Udskudt til Efteråret

Sommerfest
Klubben giver op til 5000 kr. Brugerbetaling på maksimalt 150 kr.
SA kontaker koda for at sikre vi ikke får en bøde for at bruge musik på spotify el lign. (er kontaktet og når festen er mindre end 50 pers. er det ikke nødvendigt at melde det)
Holdes i DCH´s klubhus i Brædstrup. Der er mulighed for at overnatte i telt. Vi mødes til kaffe og kage og så laver vi lidt sjove aktiviteter.

——————————

Referat fra bestyrelsesmøde d 13.marts.2018

 

Tilstede: Tommy Rybka, Erik Lind, Hans Vinter Rasmussen, Anders Nielsen, Peder Søby Pedersen, Sebastian Cyrell Harboe Andersen & Susanne (Sus) Heidi Hansen.

Dagens punkter:

Første møde efter generalforsamlingen, her blev posterne overdraget til den nye bestyrelse. Fordelingen blev:

Formand: Tommy
Sekretær: Sebastian
Kasserer: Sus
Bestyrelsesmedlemmer: Peder og Hans
Suppleant: Bjarke Møberg Vinkel

Der blev talt om at MTB-Horsens og Bygholm-sporet hører under samme klub…..
Lige nu er status at vi laver sporet, men at det tilhører Horsens kommune. Der er stadigvæk mange ting som skal forhandles på plads.
Der kommer meget mere omkring sporet og økonomien på begge facebook sider. (Mtb Horsens og Bygholmsø MTB spor).

Vi har besluttet, at der ikke kommer sponsor-logo på vores klubtøj i fremtiden, men at der skal findes en anden måde at reklamere for disse på.
Der er tale om evt. at lave bannere eller foldere.

Der er kommet nye tiltag i klubben som er et aktivitetsudvalg, i dette udvalg sidder: Peder Søby Pedersen, Bjarne Bjørn Madsen og Kent Sørensen. De vil slå ture op på Facebooksiden og på hjemmesiden.

Der er også kommet et Festudvalg, i dette udvalg sidder:
Sebastian Cyrell Harboe Andersen, Pia Simonsen, Hans Vinter Rasmussen.
Der kommer mere fra dem på et senere tidspunkt.

Der er også aftalt at man vil forsøge at få en kalender på hjemmesiden, hvor fremtidige arrengementer vil blive lagt ind. Incl. tirsdags og torsdags træning.

Der er på tale at vi til næste vinter vil lave en fast træningsdag feks. i weekenden, så klubben også er aktiv i vinterhalvåret.

Da 2017 har været et år med meget forberedelse til Bygholmsporet, har der ikke været tid til en årlig klubtur til Harzen, men der er allerede nu planer om en tur i 2019.

Der kom et forslag ind fra Tommy om et støtte-løb til Bygholm-sporet, dette kommer der mere om når sporet er bæredygtigt. Overskuddet skal så gå til materialer, redskaber eller forplejning på en sporbyggedag.

Der bliver indkaldt til et trænermøde i nærmeste fremtid, så går du med lysten til at blive træner så hold øje med Facebook siden.

Der kommer en liste på hjemmesiden efter mødet, hvem der ønsker at være aktive trænere i 2018.

Der er også enighed om,  at de to Facebookgrupper Mtb Horsens (åben-gruppe) og Mtb-H-medlemmer (lukket-gruppe) skal samles til en. Det er Mtb-H-gruppen der vil blive lukket, så der i fremtiden kun er en gruppe for alle. Der er aftalt, at alle arrangementer vil blive slået op her, og det vil fremgå, om arrangementet kun er for betalende medlemmer, eller om det er noget alle kan møde op til.

Sidste men ikke mindst vil den nye bestyrelse gerne sige et stort tak til Erik Lind og Anders Nielsen for et fantastisk arbejde i har ydet klubben i det forgangene år og en god overdragelse.

Bestyrelsen i MTB-Horsens

 


 

Referat bestyrelsesmøde d. 14/12-2017
Tilstede var:
Tommy Rybka
Erik Lind
Hans Vinther Rasmussen
Anders Nielsen

1. bestyrelsesmøde her i efteråret 2017. Tommy er i fuld gang med at planlægge det nye mtb spor ved Bygholm. Han har holdt mange møder med kommunen og det har ikke været helt nemt. Der er rigtig mange ting der spiller ind mht regler, fredning og ikke mindst økonomi. Tommy bruger rigtig meget af hans fritid på dette og det gør desværre også, at han ikke har mulighed for at lave en Harzen tur i 2018. Det opfordres til at medlemmer selv laver en tur eller kontakter en af de mange udbyder af mtb ture i Harzen.

Klubben har haft 2 medlemmer på kursus i fundrasing her i løbet af efteråret. Så klubben har nogle muligheder/værktøjer for at søge fonde osv.

Der har været afholdt introduktionsdag/begynderkursus til nye mountainbiker også her i efteråret og på trods af dårlig vejr, har det været en stor succes.

Vi snakkede om at samle alle træner til et ”trænermøde” med henblik på aktiviteter i 2018.

Vi har modtaget 2445 kr fra kvindecup’en som vi afholdte i sommers. Pengene vil blive overført til Bjerre sporet. Vi satser/håber på at kunne få lov til at afholde endnu afdeling af kvindecup’en i 2018.
Ligeledes vil de ekstra 50 kr, som vi betaler i kontingent, blive overført til Bjerre sporet.

Ang. tøj vil vi prøve og høre om det er muligt, at medlemmer selv kan bestiller direkte ved Trimtex.
Det vil gøre det meget nemmere for klubben, idet vi ikke selv skal stå for betaling, tøjudlevering osv.
Når kontrakten med Trimtex udløber, skal vi have kigget på muligheder mht andre mærker eller beholde Trimtex evt opdatering af designet.

Der har været en klubaftale med Bikebags.dk, men det er desværre lukket så aftalen er ophørt.

Vi vil afholde en klubaften i løbet af januar eller februar. Det kommer an på hvornår biblioteket er ledigt.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen  i MTB Horsens
med ønsket om en glædelig jul
samt et godt nytår.